Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.

Production Capacity

Verified
Electric Vehicle Battery 5,000 Pcs 50,000 Pcs
Energy Storage Battery 5,000 Pcs 55,000 Pcs
LiFePo4 Battery 300,000 Pcs 2,000,000 Pcs
Portable Power Station 50,000 Pcs 500,000 Pcs
Lithium Ion Battery 10,000 Pcs 110,000 Pcs

Thiết bị sản xuất và Cơ Sở

Đã xác minh Tên máy Thương hiệu & Mẫu mã Số lượng
Selecting Machine N/A 2
Welding Machine N/A 12
Automatic Welding Machine N/A 1
Multifunctional Hydraulic Terminal Machine N/A 2
Laser Engrave Machine N/A 1
Laser Welding Machine N/A 1
Gửi email cho nhà cung cấp này