Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
Chứng nhận
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
ISO9001 ISO9001 EACC The design, production and sale of lithium ion battery 2020-12-10 ~ 2023-11-17 Đã xác minh
Chứng nhận sản xuất
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
CB CB TUV Rheinland Rechargeable Li-ion Battery Produit 2019-06-14 ~ Đã xác minh
CE CE TCT lithium ion battery pack 2019-07-30 ~ Đã xác minh
CE CE TCT silverfish e BlKE battery 2019-07-30 ~ Đã xác minh
CE CE SGS bottle e BlKE battery 2019-07-30 ~ Đã xác minh
CE CE Life PO 4 battery 2021-06-05 ~ Đã xác minh
CE CE Life PO 4 battery 2021-06-05 ~ Đã xác minh
UKCA UKCA Lithium-ion battery 2022-04-22 ~ Đã xác minh
Bằng sáng chế
Hình ảnh Bằng sáng chế số Tên bằng sáng chế  Loại bằng sáng chế Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
DL-UP100 40000mAh ZL 2018 3 0328932.8 DL-UP100 40000mAh APPEARANCE_DESIGN 2019-02-05 ~ 2028-06-25 Đã xác minh
DL-UP200 150Wh ZL 2018 3 0329817.2 DL-UP200 150Wh APPEARANCE_DESIGN 2019-05-07 ~ 2028-06-25 Đã xác minh

Nghiên cứu & Phát triển

There is/are Less than 5 People R&D Engineer(s) in the company.

Gửi email cho nhà cung cấp này