Chat Online

Mary Zhu
Iris Qin
Jessie Qin
Winna Liu
Henry Chan
Shenzhen Delong Energy Technology Co., Ltd.
Nhà cung cấp đa chuyên ngành
Điểm cửa hàng
4.54/5
Tỷ lệ giao hàng đúng hạn
97.6%
Thời gian phản hồi
≤3h
Giao dịch
US $760,000+ trực tuyến
Không gian nhà xưởng
200m²
Nhân viên
15
Kiểm soát chất lượng
Tùy chỉnh nhỏ
Tùy chỉnh từ thiết kế
Giấy chứng nhận
No matching results.
gửi tin nhắn cho nhà cung cấp

Messeage đã được gửi đi thành công.

kiểm tra của bạn messeages trên Messeage Trung Tâm , các nhà cung cấp willcontacts bạn sớm.